Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Fiber Optik kabellər

FİBER  OPTİK  KABELLƏRİN QİYMƏTLƏRİ

(1mt)


F/O-24 kabel  -1m-7,32 man  (asqı telli, zirehli, iki polietilen örtüklü)

F/O-24 kabel  -1m-6,31 man  (zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-20 kabeli -1m-6,73 man  (zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-20 kabeli -1m-7,13 man  (asqı telli, zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-20 kabeli -1m-5,25 man  (zirehli; bir polietilen örtüklü)

F/O-8   kabeli -1m-5,96 man  (asqı telli; iki polietilen örtüklü)

F/O-8   kabeli -1m-3,75 man  (zirehli; bir polietilen örtüklü)

F/O-4   kabeli -1m-5,62 man  (asqı telli; iki polietilen örtüklü; zirehli)

F/O-4   kabeli -1m-5,21 man  (zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-12 kabeli -1m-6,31 man  (asqı telli; zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-12 kabeli -1m-4,76 man  (zirehli; bir polietilen örtüklü)

F/O-4   kabeli -1m-4,13 man  (zirehli; bir polietilen örtüklü)

F/O-8   kabeli -1m-4,41 man  (zirehli; iki polietilen örtüklü)

F/O-6   kabeli -1m-5,76 man  (asqı telli; zirehli; bir polietilen örtüklü)

F/O-6   kabeli -1m-4,83 man  (zirehli; bir polietilen örtüklü)
beyendin?
beli
xeyr