Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Yüksək keyfiyyət

bizim işimizdir

Dirəklər

Ağac dirək

Ağac dirək -8mt - 610,99 man (kömür tozu, antiseptik maddə - tərkibi qlafda: vakkum – təzyiq - vakkum) hopdurma texnologiyası.

Ağac dirək -6,5mt - 488,40man (kömür tozu, antiseptik maddə - tərkibi qlafda: vakkum – təzyiq - vakkum) hopdurma texnologiyası.

Ağac dirək – Rusiya (Volqoqrad, Ryazan) (ağacın dirəyin hazırlanma formatını göstərmək) vakkum təzyiq vakkum

 

Dəmir dirək

Dəmir dirək - Ölçü vahidi: (100mm x 100mm;  d-4mm)

Hazırlanması: pas kağızı ilə sürtülüb, təmizlənmə, antipas boya ilə iki qat rənglənməsi, yenidən pas kağızı ilə səthi hamarlanma, yeenidən antipas boya ilə rənglənməsi. Qara boya ilə rənglənmə.

Üst və alt deşiklərin germetik bağlanması 1,20sm məsafədə (ayaq hissə)ruberoid materialı ilə üzlənmə, bərk sürtgü yağı vurularaq (rubiroidin üstündən) polietilen ilə bağlanması

Üzərində - kryuk – 2 əd

            -  pillə - 5 əd

            -   ayaq hissədə bərkidici dəmir (f-20mm) -2əd

H-8m    – 1əd – 526,04man

H-8,7m – 1əd – 632,37man

H-6,7m – 1əd – 474,28man

H-6,5m – 1əd – 431,16man

Dəmir dirək - Ölçü vahidi: (100mm x 100mm;  d-3mm) 6,5m – 311,80 man

beyendin?
beli
xeyr